Terms & Conditions

Mengumpul data maklumat peribadi

Cetak Sampul (CS) tidak akan menjual atau berkongsi maklumat pelanggan dengan entiti lain.

Apabila anda mendaftar akaun di laman sesawang CetakSampul.my (Fresh Print) , kami akan mengambil beberapa maklumat peribadi seperti :

Nama
Alamat Penghantaran
Email
Tarikh Lahir
Jantina
Nombor telefon
Butiran akaun / Kad kredit/ Kad debit

Sebahagian maklumat peribadi anda akan CS gunakan untuk kegunaan korporat kami dan CS juga akan kongsi bersama pihak ketiga untuk beberapa tujuan seperti berikut :

Untuk penghantaran belian anda. Sebagai contoh , CS akan berkongsi maklumat seperti nama, alamat dan nombor telefon.
Pihak CS juga akan menghantar beberapa tawaran produk lain yang berkaitan dengan anda, dalam bentuk sms / email / kiriman.
Untuk menyemak dengan pihak bank bagi memastikan bayaran yang anda lakukan adalah sah.

Perubahan polisi privasi

CS berhak menukar polisi privasi pada bila-bila masa sahaja tanpa memaklumkan kepada semua pemegang akaun website Cetak Sampul